Là gì poker là gìĐánh và chạy trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Gây tai nạn rồi bỏ chạy có nghĩa là ngay lập tức rời khỏi bàn sau khi giành được một nồi trong a Trò chơi tiền mặt. Thực tiễn này phần lớn được cau mày trong vòng tròn poker nhưng là hợp pháp.

Sau đó, Jeff Jeff vừa giành được một cái nồi lớn, sau đó đứng dậy và rời đi! Thật là một cú đánh và chạy. ” 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!