Là gì poker là gìVị trí giữa trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong một chín tay đầy đủ-trò chơi nhẫn, hai chỗ ngồi ngay theo chiều kim đồng hồ của Theo súng Người chơi được coi là ở trong vị trí giữa. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!