Là gì zingplay tulokhoĐứng Pat trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong Vẽ poker trò chơi, đến đứng nghỉ là không loại bỏ Bất kỳ thẻ của bạn, giữ cho bàn tay hiện tại của bạn nguyên vẹn.

“Tôi đã có một vệt trong năm thẻ của mình vẽ tranh Trò chơi, vì vậy tôi đã đứng Pat.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!