Là gì app quay màn hình có âm thanhPhù hợp trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuật ngữ "phù hợp"Đề cập đến một bắt đầu tay trong Hold Khănem và Omaha trong đó Thẻ lỗ là của cùng một bộ đồ. Ví dụ về bàn tay phù hợp bao gồm 7 ? 6 ?, T ? 2, a? J? và k? 9?.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!