Là gì game đổi tiền qua thẻ atmSơn bằng poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Phạm tội nàySơnĐược sử dụng để tham khảo thẻ mặt. Các thuật ngữ thẻ sơn và thẻ mặt có thể hoán đổi cho nhau và tham khảo bất kỳ vị vua, nữ hoàng hoặc jack nào.

“John đã tổ chức 55 thực sự hy vọng không có sơn nào xuất hiện con sông. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!