Là gì poker là gìPocket Pai trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thẻ lỗ của một sự phù hợp thứ hạng. Preflop Nắm giữ như 22, 77 và KK là các cặp bỏ túi.

Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để chơi các cặp túi trong trò chơi tiền mặt? Đọc hướng dẫn này:

Cách chơi các cặp túi thấp trong trò chơi tiền mặt

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!