Là gì winner casinoPhạm vi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một phạm vi là một bộ tay mà người chơi có thể có trong bất kỳ tình huống cụ thể nào. Được sử dụng để xác định những gì để chơi preflop cũng như thu hẹp các đối thủ có thể có.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!