Là gì win456 clubCầu vồng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuật ngữ "cầu vồng"Đề cập đến một Cái bảng nơi mỗi thẻ có một bộ đồ khác nhau. Flops như 4 ? 9? A ?, 8? 2 ? Q và 9? 3 k? là những ví dụ về bảng cầu vồng.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!