Là gì cách quay màn hình điện thoạiCặp dưới cùng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cặp dưới cùng có nghĩa là bạn đã làm một đôi với thẻ cộng đồng thấp nhất trên Cái bảng và một thẻ lỗ.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!