Là gì vua bài onlineTrò chơi nhẫn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một trò chơi nhẫn là một từ khác cho một Trò chơi tiền mặt, như trái ngược với Giải đấu Định dạng của poker. Tôi thích trò chơi nhẫn cho các giải đấu khi tôi chơi bài xì phé trực tuyến.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!