Là gì venus casinoBốn tuôn ra trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Giữ bốn thẻ để có cơ hội hoàn thành Sự tuôn ra trên các đường phố sau đó. Ví dụ: nếu bạn giữ 7? 6? rơi phịch xuống đến K? số 8? Một? bạn có một Bốn tuôn ra, cũng thường được gọi là một vẽ tranh. 

Bạn muốn học cách chơi trên bốn bảng Flush? Đọc bài viết này:

Cách chơi bảng 4-Straight & 4-Flush như Pro (3 mẹo chính cho mỗi cái)

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!