Là gì poker là gìBuck-out trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuật ngữ "Hút ra"Thường được sử dụng khi người chơi có rất ít vốn chủ sở hữu Trong một tay nhưng tình cờ gặp may mắn và đánh bại một bàn tay mạnh mẽ hơn nhiều. Đôi khi cũng được gọi là một Âm thanh tệ hại. 

Thí dụ: Clarence có AA và rơi phịch xuống là A56. Ông đi tất cả trong và đối thủ của anh ta Randy gọi. Randy lật hơn 48, và được phấn khởi khi xoay mang lại 7, cho anh ta dài. Các con sông là một gạch và Clarence không vui khi nói "cách để hút-ngoài Về tôi, Randy! ” 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!