Là gì tyboi casinoCuộc gọi lạnh trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cuộc gọi lạnh có nghĩa là cuộc gọi một nuôi sau một cá cược và một hoặc nhiều tăng. Khi một người chơi gọi điện lạnh, họ gọi cả đặt cược ban đầu và tăng lương.

Bạn muốn tìm hiểu nếu bạn nên gọi lạnh? Kiểm tra ngoài Hướng dẫn này:

Bạn có nên ngừng gọi điện trong các trò chơi tiền mặt?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!