Cách chơi các cặp túi thấp trong trò chơi tiền mặt

Nhận giá rẻ, cố gắng lật một bộ, và hy vọng đối thủ của bạn sẽ trả hết cho bạn. Cách tiếp cận quá mức này có lẽ là cách hầu hết các bạn chơi các cặp túi thấp của mình. Nó là một cách tiếp cận khá hợp lệ, nhưng nó không đầy đủ. Trừ khi bạn muốn rò rỉ tiền với các cặp bỏ túi thấp của mình, bạn sẽ khôn ngoan khi sử dụng nhiều hơn nữa Tiếp tục đọc Cách chơi các cặp túi thấp trong trò chơi tiền mặt