Là gì trò chơi blackjackTurbo trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

bộ tăng áp là một Giải đấu kết cấu ở đâu Mức tăng nhanh hơn bình thường, thường được tìm thấy trong các phòng poker trực tuyến.

Những người rèm sẽ tăng lên cứ sau 10 phút trong giải đấu Turbo này.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!