Đặt cược phạm vi: 10 điểm để tiếp tục đặt cược 100% thời gian

Chiến lược poker thay đổi rất nhiều theo thời gian. Trước sự bùng nổ của poker, mọi người thường chơi quá thụ động. Sau đó, có một sự điều chỉnh quá mức của một số người chơi, những người sẽ tiếp tục đặt cược (c-bet) gần như 100% cho mỗi flop. Điều này được một số người biết đến như là một phạm vi của C-bet (tốc ký cho C-Betting với phạm vi phạm vi). Trong khi C-Betting 100% trong mọi tình huống là Tiếp tục đọc Đặt cược phạm vi: 10 điểm để tiếp tục đặt cược 100% thời gian