Là gì trò chơi đánh bài miễn phíTrên cùng và dưới cùng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

 Trên và dưới là hai-đôi được làm bằng tay với cao nhất và thấp nhất Thẻ cộng đồng.

Ví dụ, trên một rơi phịch xuống của A-4-9, bất kỳ sự kết hợp nào của A4 sẽ cung cấp cho bạn hàng đầu và Cặp dưới cùng.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!