Là gì tobet88 infoQuy tắc một chip trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Quy tắc một chip là một quy tắc nói rằng việc đặt một con chip vào nồi, ngay cả khi nó là một mệnh giá cao hơn mức cần thiết, được coi là một cuộc gọi Trừ khi người chơi thông báo nuôi Tới trước.

Ví dụ: nếu nó là $ 10 để gọi một cá cược Và bạn ném vào một con chip 100 đô la mà không cần thông báo về việc nâng cao "khi hoạt động là trên bạn, hành động đó sẽ được tính là một cuộc gọi (bạn sẽ nhận lại $ 90).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!