Là gì poker là gìVòng đầy đủ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Vòng đầy đủ thường là một trò chơi poker với một bảng đầy đủ gồm chín hoặc mười người chơi, thường thấy nhất là trong các sòng bạc trực tiếp. Các trò chơi vòng đầy đủ là đối tác của 6-max Các trò chơi, chỉ cho phép tối đa sáu người chơi tại một bàn.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!