Là gì tiens lên miền namBig mù đặc biệt trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuật ngữ "Đặc biệt mù quáng lớn"Đề cập đến khi người chơi trong Mù lớn chiến thắng a nồi hoặc làm cho một bàn tay mạnh mẽ bằng một bàn tay mà họ có thể sẽ chơi trong bất kỳ Chức vụ. Lớn đặc biệt thường xảy ra vì người chơi trong người mù lớn đã có thể nhìn thấy rơi phịch xuống miễn phí.

Ví dụ: giả sử 3 người chơi ĐỘNG CƠ Và bạn kiểm tra người mù lớn với 4-2 Vụ lỗi. Nếu Flop đến 4-4-2, bạn được cho là có một đặc biệt mù lớn.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!