Là gì tiến lên offlineGiá trị dự kiến ??trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Gia tri? đươ?c ki vo?ng .Ev) đề cập đến số tiền, trung bình, một hoạt động Mong đợi sẽ thắng hoặc thua. Giá trị dự kiến ??khác với tiền thắng thực tế vì EV là một phép đo thống kê diễn ra trên một mẫu lớn.

Ví dụ vốn chủ sở hữu vs kk preflop, vì vậy trong 100 đô la nồi Giá trị dự kiến ??của AA là $ 80 (.80 x $ 100).

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của EV trong poker? Đọc hướng dẫn này:

Giá trị dự kiến ??(EV) trong poker là gì? Sự tương tự bóng rổ này sẽ làm cho nó rõ ràng

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!