Là gì tiến lên mien nam đếm la miễn phíVẽ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một vẽ tranh là một bàn tay poker không đầy đủ và yêu cầu các thẻ bổ sung để trở nên có giá trị. Ví dụ, ở Texas Hold KhănEM, nếu người chơi giữ 9? số 8?rơi phịch xuống đến a? 5? 2 ?, anh ấy được cho là đang vẽ ra.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!