Làm thế nào để hiểu và nghiền nát Husngs [Phiên bản thứ 2]

Trưởng phòng poker là cuộc thi một chọi một tuyệt đối. Mỗi khi bạn ngồi vào bàn, bạn về cơ bản nói với một đối thủ duy nhất: Tôi đã giỏi hơn bạn, và tôi đã sẵn sàng đặt tiền của mình ở nơi miệng của tôi để chứng minh điều đó. Nhưng poker đứng đầu ở các hình thức khác nhau, vì vậy, điều quan trọng là phải biết điều nào phù hợp nhất với bộ kỹ năng của bạn. … Tiếp tục đọc Làm thế nào để hiểu và nghiền nát Husngs [Phiên bản thứ 2]