Là gì tiến lên miền nam iosScoop in poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Scooping có nghĩa là chiến thắng toàn bộ nồi; Thuật ngữ này thường được áp dụng để chiến thắng cả hai nửa của nồi khi chạy nó hai lần hoặc chơi các trò chơi chia thấp thấp.

Chúng tôi đã chạy nó hai lần và tôi đã giành chiến thắng trên cả hai lần chạy, múc cái nồi.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!