Là gì the grand ho tram resort & casinoĐại lý lựa chọn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đại lý lựa chọn là một biến thể của poker trong đó người chơi đang ở trên cái nút (hoặc đang xử lý bàn tay) có khả năng quyết định trò chơi sẽ được chơi trong tay hoặc quỹ đạo. 

Thí dụ: John đang ở trên nút đầu tiên và quyết định rằng trò chơi sẽ là PLO (Nồi Giới hạn Omaha). Toàn bộ quỹ đạo được hoàn thành, cho đến khi nút hạ cánh trên người chơi tiếp theo, Randy. Randy chọn Texas Hold Khănem, và một vòng giữ được chơi theo quỹ đạo sau. Trò chơi tiếp tục với mỗi người chơi mới có toàn bộ sự lựa chọn từ nhiều biến thể khác nhau của poker.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!