Là gì thẻ bài pokemon tcgCá mập poker trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một con cá mập của người Viking là một người chơi poker có tay nghề cao. “Don lồng chơi trong đó Trò chơi tiền mặt, nó đầy cá mập. 

Những người chơi yếu hơn thường được gọi là những con lừa của người Hồi giáo hay cá. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!