Là gì tai xiu 68Ở vị trí trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Hiện tại trong vị trí có nghĩa là bạn là người cuối cùng hành động trong mỗi vòng cá cược. Nói chung đây là cái nút, hoặc người buôn bánThì Chức vụ Trừ khi nút gấp. Nếu bạn trong vị trí Trên một người chơi khác, bạn đã hành động theo họ trong một vòng cá cược cụ thể.

Tôi thích chơi mạnh mẽ hơn khi tôi ở vị trí, trái ngược với ngoài-vị trí. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!