Là gì poker là gìDeuce trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuốc khử là một thuật ngữ khác cho số hai. Do đó, TWO túi, chính xác, bỏ túi. “2? đi vào con sông, đưa cho cô ấy một bộ thuốc khử.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!