Là gì tai rik vipGấp đôi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tăng gấp đôi đề cập đến việc đi tất cả trong Chống lại một người có ngăn xếp tương tự hoặc lớn hơn và giành được bàn tay, về cơ bản nhân đôi một ngăn xếp. Anh ấy đã đi tất cả với Pocket Aces, giành được bàn tay và nhân đôi.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!