Giảm nhẹ trong bài xì phé được giải thích (bởi Doug Polk)

Có điều gì thỏa mãn hơn một sự vô tội vạ thành công? Bluffing là cuộc sống trong poker, nhưng không phải tất cả người chơi đều cảm thấy như vậy về nó. Một số người chơi nghĩ rất bảo thủ về việc vô tội vạ. Từ quan điểm của họ, những đối thủ vô tội vạ đang chấp nhận rủi ro không cần thiết. Mặc dù điều đó đúng là một số người chơi vô tội vạ, nhưng cũng có rất nhiều Tiếp tục đọc Giảm nhẹ trong bài xì phé được giải thích (bởi Doug Polk)