Là gì tai go88 apkCuộn lên trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cuộn lại là một thuật ngữ cụ thể cho bảy thẻ Stud; Nếu ba thẻ đầu tiên của bạn đều giống nhau thứ hạng, cho bạn ba không hai, bạn đã lăn lộn, hoặc đã cuộn lên chuyến đi. "Của tôi Thẻ cửa là một jack, và hai bắt đầu của tôi Thẻ lỗ cũng là jacks, vì vậy tôi đã được cuộn lên.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!