Là gì tai game twinChết mù trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trái ngược với một cuộc sống , một Người mù chết là một người mù trong đó người chơi đăng nó không có quyền mua đến nuôi, ngay cả khi mọi người chơi khác chỉ đơn giản gọi là.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!