Là gì tai game sunwinChip Lãnh đạo trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Lãnh đạo chip là người chơi có nhiều chip nhất tại một thời điểm nhất định trong một Giải đấu.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!