Là gì tai game choang clubOOP trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

OOP là viết tắt của Không có vị trí. Khi một người chơi là Ngoài của Chức vụ, điều đó có nghĩa là họ phải hành động trước, trước khi những người chơi khác trong mỗi vòng cá cược. Bạn có thể không có vị trí Trên bất kỳ người chơi nào được hành động sau bạn trong một vòng cá cược cụ thể.

“Tôi đã ra khỏi vị trí trên mù nhỏ Chống lại hai người chơi khác, vì vậy tôi đã kiểm tra.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!