Là gì tai danh baiShorthanded trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một trò chơi poker với sáu hoặc ít hơn người chơi trên bàn. Trong a 6-max trò chơi, bàn tay ngắn Đề cập đến bất cứ điều gì ít hơn sáu người chơi tại bàn. 

“John nhặt chip của mình và rút tiền mặt ngoài, vì vậy chúng tôi đã được tốc ký một lúc.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!