Là gì tai choang vipGiữa cổ phần trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Giữa cổ phần các trò chơi poker có được chơi tại một mức độ của cổ phần Đó là ở trên cổ phần thấp bài xì phé, nhưng bên dưới cổ phần Cao. Trò chơi tiền mặt trực tuyến từ $ 1/$ 2 đến $ 3/$ 6 (còn gọi là 200NL lên đến 600NL cho không Giới hạn Trò chơi Hold Khănem) được coi là cổ phần giữa. Trò chơi tiền mặt trực tiếp từ $ 5/$ 10 đến $ 10/$ 25 là các trò chơi giữa cổ phần (còn gọi là trung bình).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!