Là gì tai choáng clubRedraw in poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một vẽ lại là một làm tay có khả năng vẽ tranh đến và thậm chí tốt hơn bàn tay. Ví dụ: nếu bạn giữ Q? Q.?Cái bảng đọc q? 7? 2? 5?, bạn có một bộ Nữ hoàng với một bản vẽ lại cho kim cương tuôn ra.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!