Tăng số tiền thắng của bạn bằng cách sử dụng trình chặn trong 3 điểm phổ biến này

Tận dụng các trình chặn cho phép bạn vô tội vạ và gọi với mức độ thành công cao hơn một chút. Một trình chặn là một thẻ bạn nhìn thấy, trên bảng hoặc trong tay bạn, ‘chặn đối thủ của bạn không có bất kỳ tay nào chứa thẻ đó. Poker là một trò chơi của các cạnh nhỏ, và cạnh nhỏ bạn có được [Mạnh]