Cách điều chỉnh chiến lược của bạn trên các bảng poker lỏng lẻo & splashy

Trò chơi $ 1/$ 2 địa phương của tôi là siêu lỏng lẻo và điên rồ. Mọi người gọi tăng cài đặt zindo với tất cả các loại rác và dường như họ không bao giờ gấp một cặp postflop, nhưng tôi dường như có thể giành chiến thắng! Làm thế nào tôi nên điều chỉnh chiến lược của mình trong trò chơi này? Chúng tôi thấy những câu hỏi như thế này mọi lúc trong poker poker lên Tiếp tục đọc Cách điều chỉnh chiến lược của bạn trên các bảng poker lỏng lẻo & splashy