Là gì game đánh bài phỏmBóng nhỏ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Quả bóng nhỏ là một chiến lược poker, thường được áp dụng cho các giải đấu, liên quan đến việc giữ chậu nhỏ và thường xuyên gọi thay vì nâng cao, để tránh bị loại bỏ.

Ví dụ: nếu chơi một chiến lược bóng nhỏ, bạn có thể cuộc gọi vs a 4 cược (thay vì 5 người) với một bàn tay như AK, để tránh tất cả trong COIN-FLIP chống lại các tay như QQ và JJ.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!