Là gì tải rik halloween4-bet trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một 4 cược là lần thứ hainuôi Trong một vòng cá cược. 4 bets phổ biến hơn đáng kể trước rơi phịch xuống, nhưng chúng có thể xảy ra sau khi flop là tốt.

Ví dụ: giả sử bạn nâng cao preflop và một người chơi đằng sau bạn tái tổ chức (còn gọi là 3 bets). Nếu hoạt động trở lại với bạn và bạn lại tham gia lại, đó là một 4-cá cược.

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của 4 betting trong poker? Đọc hướng dẫn này:

Những gì các chuyên gia poker hàng đầu đã biết về 4 cuộc

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!