Là gì tải game zowinPot cam kết trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Hiện tại nồi cam kết là một tình huống trong đó một nồi quá lớn so với một người chơi ngăn xếp mà anh ấy không còn đủ khả năng để nếp gấp. Tôi đã cam kết với 100 đô la cuối cùng của mình trong nồi 1500 đô la.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!