Là gì tải game xếp bài solitaire cổ điểnBig Blind in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Mù lớn là một bắt buộc preflop cá cược được trả bởi người chơi ngồi trực tiếp bên trái của mù nhỏvà hai chỗ ngồi bên trái của người buôn bán.

Khi bàn tay bắt đầu, người chơi phải cuộc gọi hoặc nuôi Kích thước của lớn để ở trong tay.

Bạn muốn cải thiện hàng phòng thủ mù quáng lớn của bạn? Kiểm tra ngoài Video này:

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!