Là gì tải game vua clubChó trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Viết tắt cho Underdog, một chú chó là một người chơi ít có khả năng giành được một tay. Ví dụ, A ? K ? là một con chó 2 trên 1 chống lại K? K?.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!