Là gì tải game top88 clubMisdeal in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một chia sai là một thỏa thuận đã được cai trị không hợp lệ, do đó dẫn đến các thẻ được thu thập, cải tổ và gửi lại. Một sự sai lầm có thể xảy ra vì hai hoặc nhiều Thẻ lộ ra, một vi phạm quy tắc, và một loạt các yếu tố khác.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!