Là gì tải game sun casinoBổ trợ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một thêm vào Đề cập đến một lượng chip bổ sung được cung cấp để mua trong các giải đấu poker cụ thể. Các tiện ích bổ sung thường có sẵn khi đăng ký hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc phá vỡ trong Giải đấu.

Được sử dụng trong một câu: “Thời gian nghỉ giải lao bây giờ đã bắt đầu, bạn có quyền mua Để bổ sung thêm 5.000 chip với giá 50 đô la.

Bạn muốn nhanh chóng cải thiện kỹ năng giải đấu của bạn? Kiểm tra ngoài bài viết này:

8 Mẹo nhanh để giúp bạn đứng đầu bảng xếp hạng

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!