Là gì tải game rio666Đảo ngược nói bằng poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cố tình cố gắng lừa dối đối thủ của bạn bằng một thể chất có chủ ý hoạt động.

Ví dụ, nếu bạn đang giữ quả hạch, bạn có thể đặt ngoài một ngược lại Bằng cách mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định cá cược/gọi điện, với mục đích khiến đối thủ của bạn nghĩ rằng bạn có một bàn tay cận biên.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!