Cách chơi Pocket Aces (5 sai lầm cần tránh)

Sau nhiều giờ nhìn xuống tay như T ? 5, cuối cùng nó cũng xảy ra. Bạn được xử lý các con át chủ bài đẹp. Nhưng việc xử lý bàn tay tốt nhất trong poker không có quyền bạn giành được một cái nồi lớn - hoặc thậm chí là một nồi nhỏ. Để trích xuất giá trị tối đa với các con aces bỏ túi của bạn, bạn phải tránh Tiếp tục đọc Cách chơi Pocket Aces (5 sai lầm cần tránh)