Là gì tải game mèo nổ miễn phíĂn cắp trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Ăn cắp đang cố gắng, hoặc thành công, nâng cao với hy vọng có tất cả những người chơi khác nếp gấp.

Thường được sử dụng để đề cập đến việc nâng cao từ muộn Chức vụ Trong một nỗ lực để làm cho các cầu thủ trong The Rinds gập lại. "Tôi cố gắng để ăn cắp Thường xuyên nhất có thể khi tôi trên cái nút. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!