Là gì tải game bài sunwinCuộc gọi suôn sẻ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Còn được gọi là làm phẳng hoặc gọi bằng phẳng, một cuộc gọi suôn sẻ là một cuộc gọi Trong một tình huống mà các lựa chọn khác (như nâng cao) được xem xét.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!